Trimmer Е е полираща машина с CNC за ъгли на рамки от PVC с 3 интерполирани оси и автоматичен цикъл. Снабдена е с диск с диаметър 300 мм, който позволява, с различни програми за обработка, почистване на външния ъгъл на отделните профили. Trimmer E разполага и с горен и долен блок с нож за почистване на свръзките с каналче и горен и долен блок с нож със секач за почистване на вътрешните ъгли. Обработката на вътрешния и на външния ъгъл може да бъде направена чрез блоковете за горно и долно пробиване/фрезоване за почистване на ъглите и на каналите за уплътненията.

Обработващите блокове са програмируеми независимо един от друг чрез PC CNC, който управлява програмирането на профилите и функционирането на машината. Ако  машината е подходящо конфигурирана с необходимите инструменти, тя може да обработва всички видове стандартни, акрилни и облицовани профили. Третата ос с ЦУ контролира движението на горната група блокове, на която могат да се сложат до 4 обработващи инструмента.