VEGAMATIC PUSHER TC

Автоматичен център за рязане със CNC, с хоризонтално подаване на диска, с 3 контролирани оси, предназначен за рязане на профили от алуминий, PVC и леки сплави. Изпълнява автоматично рязане по предварително зададени и оптимизирани списъци на срезове.

Може да извършва срезове под тъп ъгъл и от двете страни на профила. Машината е предназначена да извършва срезове с ъгли от 45° до 135°. Устройство за автоматично подаване на профила и магазин за автоматично изваждане от отсрещната страна. Може да бъде конфигурирана със звена за разпробиване на хоризонтални или вертикални отвори, които могат да се настройват за специални автоматични обработки.