Важна роля при рационализацията и оптимизацията на производствения цикъл играе планирането на правилния поток на материалите, както на полуготовите, така и на крайните продукти, а също и на частите, които са характерни за фазата на монтажа. Логистичната линия на Emmegi предлага на фирмите конкретен отговор на всички изисквания за складиране, обработка и монтаж. WT 450 е количка, използвана в края на линията, позволяваща, с използване само на един инструмент, складиране в цеха и транспортиране до обекта на завършени врати и прозорци.