Обработващ център за алуминий и метал

COMET R4

ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР

/Алуминий и Метал/

Работен център с 5 оси. Работен център CNC с 5 контролирани оси, предназначен за обработка на прътове или детайли от aлуминий, PVC, леки сплави и стомана, с дължина до 4 m.

Оси 4 и 5 позволяват на електрически задвижвания шпиндел да се върти постоянно при CN от –15° до 90° по хоризонталната ос и от -360° до +360° по вертикалната ос, за извършване на обработки, както по горната страна на профила, така и по всички странични части на профила.

Разполага с контейнер за съхранение на инструменти с 12 отделения, разположен върхукорпуса на количката по оста X, който побира включително дискова фреза.

Има също и с подвижен работен плот, който улеснява операцията по зареждане/разтоварване на детайла и значително увеличава мястото за обработка чрез рязане.