Едноглав циркуляр със спускащ се диск със зона за зареждане отляво, въртене на режещия блок под ъгъл 45° (надясно и наляво) и ръчно обръщане под ъгъл 45° спрямо хоризонталната ос.