CAMPLUS

CAMPLUS

CAMPLUS За програмиране на обработващи центрове, Emmegi предлага софтуера CAMPLUS (който може да бъде интегриран с допълнителните SHAPE, DRIVER-CAD и DRIVER-CL). CAMPLUS позволява програмиране на обработката графично в 3D с показване на профила и инструмента....
SHAPE

SHAPE

SHAPE SHAPE е софтуерът, с помощта на който можете свободно да създавате фигури с всякаква форма, свободно да съставяте линии, арки, дупки. Могат да се импортират и фигури във формат DXF. 3D дисплеят помага за по-добро изследване на фигурите в различни дълбочини. С...
DRIVER CL

DRIVER CL

DRIVER CL Софтуерът, който свързва софтуера за прозорци/врати, софтуера за управление и софтуера CAD/CAM. Позволява да се импортират работни списъци (във формати “USTD” и “NCX”) и данни за поръчки, профили, детайли, операции по обработка (до 5 оси), инструменти,...
DRIVER-CAD

DRIVER-CAD

DRIVER-CAD Софтуерът за импортиране на формати “STEP” и “ACIS-SAT” от CAD-3D програми, като например Autodesk Inventor, Solidworks и др. Могат да се зареждат както отделни детайли, така и цели сглобки. Автоматично разпознава операциите по обработка чрез насочени...
TIME X

TIME X

TIME X TIME-X е инструментът за изчисление, наличен в пакета CAMPLUS, за предварително калкулиране на времето за обработка на детайла. За машините, работещи със заготовки, TIME-X изчислява време за обработка на детайла или детайлите, зареден/и в работната зона. За...